Słownik Dict.pl

Nauka słownictwa


Czasownik

I. Bezokolicznik

 1. W języku angielskim bezokolicznik czasownika wyrażany jest przy pomocy słówka to:

  to come
  przyjść

  to be
  być

  to run
  biec

 2. Istnieje grupa czasowników, tzw. czasowniki modalne, których forma bezokolicznikowa nie jest poprzedzana przez słówko to:

  can
  móc

  must
  musieć

II. Formy czasownika - podstawowe wiadomości

 1. Każdy czasownik w języku angielskim - poza czasownikami modalnymi - posiada trzy podstawowe formy.


  Infinitive Past Past Participle
  play played played
  do did done 2. Czasowniki w języku angielskim dzielimy na regularne i nieregularne. Regularne tworzą formę Past i Past Participle poprzez dodanie do bezokolicznika końcówki -(e)d.


  Infinitive Past Past Participle
  walk walked walked
  smile smiled smiled
  cry cried cried 3. Czasowniki nieregularne posiadają własne formy Past i Past Participle.


  Infinitive Past Past Participle
  go went gone
  bring brought brought
  cut cut cut 4. W języku angielskim, szczególnie w mowie, funkcjonują skróty niektórych form czasowników posiłkowych i ułomnych.

  I am - I'm
  he is - he's
  she is - she's
  it is - it's
  we are - we're
  you are - you're
  I am not - I'm not
  is not - isn't
  are not - aren't
  was not - wasn't
  were not - weren't
  do not - don't
  does not - doesn't
  did not - didn't
  I will - I'll
  will not - won't
  I have - I've
  you have - you've
  he has - he's
  we have - we've
  they have - they've
  have not - haven't
  has not - hasn't
  cannot - can't

III. Czasowniki to be, to have, must, can